Przesuwa na górę strony

Vistula Park I

STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
VISTULA PARK I

 • Najbardziej atrakcyjny teren inwestycyjny w województwie kujawsko- pomorskim.
 • Najwyżej oceniony projekt na dofinansowanie z funduszu Phare 2003 województwa kujawsko-pomorskiego
 • Obszar podlegający współfinansowaniu ze środków Phare – 35 ha.

Koszt inwestycji: 2 532 843, 64 Euro.
Współfinansowanie z Funduszu Europejskiego 1 648 676, 66 Euro.- 65,09%

Atuty

 • Doskonałe położenie – przy drodze krajowej nr 1 i 5, 13 km od węzła autostrady A1.
 • W promieniu 50 km ponad milion mieszkańców.
 • Bliskość ośrodków akademickich.
 • Oczyszczalnia ścieków z możliwością dociążenia ze strefy.
 • Składowisko odpadów z możliwością dociążenia ze strefy.
 • Alternatywne źródło energii cieplnej i wody ze spółki Mondi S.A.
 • Własność – gmina Świecie.
 • Obszar posiada wszystkie wymagane dokumenty i pozwolenia umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie inwestycji.
 • Pomoc gminy Świecie w realizacji inwestycji – gmina Świecie otrzymała w 2002r. najwyższe wyróżnienie wśród miast Polski północnej w konkursie Krajowej Izby Gospodarczej – Gmina Fair Play wśród miast Polski północnej.

 Oferowana infrastruktura

 • 3,5 km dróg wewnętrznych,
 • 8 km sieci wodociągowej,
 • 12 km sieci telekomunikacyjnej,
 • 8 km sieci gazowej,
 • 5 km kanalizacji deszczowej,
 • 8 km linii energetycznej,
 • 10 km sieci kanalizacyjnej,
 • parkingi o pow. 5000 m2,
 • oświetlenie terenu.

Koszty pozyskania gruntu

Na terenie obowiązują dzierżawa i sprzedaż. Miesięczna stawka dzierżawy jest objęta 90% ulgą i wynosi 970 zł netto za ha.

Procedura uzyskania gruntu w strefie Vistula Park Świecie

I. Złożenie listu intencyjnego, określającego podstawowe dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia, tj.:

 • nazwę i adres siedziby oferenta
 • rodzaj działalności gospodarczej planowanej na obszarach objętych strefą
 • lokalizację i wielkość areału jaką oferent zamierza dzierżawić

II. Ocena listu

 • wstępna ocena inwestora
 • zaproszenie do złożenia oferty

III. Złożenie oferty, zawierającej: 

 1. nazwę i adres siedziby oferenta
 2. zaświadczenia o braku zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u
 3. sprawozdanie finansowe o stanie firmy za ostatnie 2 lata
  • dokumenty określające sytuacje finansową firmy oraz zdolność do realizacji przedsięwzięcia
 4. opis planowanego przedsięwzięcia
  • planowana lokalizacja w obszarze Vistula Park wraz z wielkością obszaru
  • rodzaj planowanej działalności
  • wysokość szacowanych nakładów inwestycyjnych
  • liczbę planowanych miejsc pracy ( minimum 6 osób na hektar dzierżawionej powierzchni)
  • planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej

IV. Ocena oferty
Ocenie podlega:

 • dotychczasowa działalność oferenta,
 • planowana działalność w strefie,
 • planowane inwestycje,
 • planowane zatrudnienie.

V. Negocjacje w sprawie podpisania umowy.

VI. Podpisanie umowy.

Wszystkich zainteresowanych inwestycjami w strefie
prosimy o kontakt: 

Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
(I piętro, pokoje nr 17 i 18)
tel.: 52 333 23 30 lub 52 333 30 50
Kontakt elektroniczny:
budzowska@swiecie.eu

Osoba upoważniona do kontaktu z inwestorem:
Monika Budzowska,
Kierownik Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej,
tel.: 52 333 23 30,
e-mail: budzowska@swiecie.eu

Szersze informacje oraz oferty Parku na stronie http://investin.swiecie.eu/