Przesuwa na górę strony

Polityka Prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w  Świeciu jest Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie. Telefon: 52 33 32 323 adres e-mail: sekretariat@swiecie.eu. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Bogdanem Głowaczem: tel. 601 992 970, drogą elektroniczną: partnersystem.iod@gmail.com lub pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia RODO w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość z wykorzystaniem formularza kontaktowego – „Zgłoś usterkę”.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość.

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

Zasady wykorzystywania plików cookie

Dla Państwa wygody witryna www.swiecie.eu używa plików cookie, zwanych też ciasteczkami, a także podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Jeśli są Państwo zainteresowani dokładniejszymi informacjami na temat tej technologii proponujemy zapoznanie się na przykład z artykułem na temat plików cookie w Wikipedii.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzaną witrynę internetową do urządzenia użytkownika (np. komputera albo telefonu).

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tychże plików. Jeśli nie zmienią Państwo tych ustawień oznacza to akceptację dla stosowanych tu plików cookie.

Witryna www.swiecie.eu stosuje poniższe rodzaje plików cookie:

  • wydajnościowe, czyli takie które służą zbieraniu informacji o sposobie korzystania ze strony, w celu optymalizacji szybkości jej działania,
  • funkcjonalne, czyli pozwalające zapisywać ustawienia użytkownika (np. rozmiar czcionki, ułożenie elementów, wersję kolorystyczną itp),
  • pliki cookie zapisujące informacje na temat wypełnionych ankiet i formularzy,
  • sesyjne (wygasające po zamknięciu sesji) używane do uwierzytelniania i identyfikowania użytkownika po zalogowaniu się do witryny
  • pliki cookies zawierające informację, że zaakceptowano niniejszą politykę prywatności

Witryny do których czasem odsyłamy, mogą także używać plików cookie, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

W szczególności takie pliki cookie mogą pochodzić z poniższych serwisów:

Każdy użytkownik może w swojej przeglądarce zablokować częściowo lub całkowicie możliwość zapisywania plików cookie wysyłanych przez witryny internetowe. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać wykorzystanie niektórych funkcji, np. zalogowanie się do witryny internetowej.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

Poniżej przedstawiamy odnośniki do artykułów pomocy na stronach producentów przeglądarek, zawierające informacje na temat sposobu i zakresu wyłączenia lub ograniczenia stosowania przez witryny plików cookie: