Przesuwa na górę strony

Zespół ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Świecie na lata 2022-2030”

 1. Paweł Knapik, Zastępca Burmistrza Świecia – przewodniczący zespołu;
 2. Grażyna Styczeń, Radna Rady Miejskiej Gminy Świecie;
 3. Monika Budzowska, Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu;
 4. Jolanta Eichler, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świeciu;
 5. Sebastian Glaziński, Radny Rady Miejskiej Gminy Świecie;
 6. Marta Karolczak, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Świeciu;
 7. Andrzej Krawański, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świeciu;
 8. Anita Lepper, Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świeciu;
 9. Patrycja Pawlik, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu;
 10. Ryszard Sadowski, Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Świeciu;
 11. Bogdan Tarach, Radny Rady Miejskiej Gminy Świecie;
 12. Monika Tom, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu;
 13. Dariusz Woźniak, Radny Rady Miejskiej Gminy Świecie.