Przesuwa na górę strony

Bon energetyczny dla gospodarstw domowych

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, wprowadziła jednorazowy dodatek w postaci bonu energetycznego dla gospodarstw domowych.

Celem bonu energetycznego jest zniwelowanie skutków wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

Bon przysługuje za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i wypłacany jest jednorazowo.

Termin składania wniosku: od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Miejsce składania wniosku: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, ul. Hallera 11, parter, pokój 24.

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom:

  • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2500 zł
  • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1700 zł.

Wysokość bonu energetycznego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

  • gospodarstwo jednoosobowe – 300 zł/600 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 400 zł/800 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 500 zł/1000 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 600 zł/1200 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną – wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu, dla źródeł zgłaszanych po raz pierwszy.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. W przypadku, gdy wysokość bonu jest niższa niż 20 zł, bon nie przysługuje.

Więcej informacji na stronie OPS Świecie

Autor: red. admin