Przesuwa na górę strony

Budżet Obywatelski Gminy Świecie. Mieszkańcy zdecydują, na co wydać pieniądze

Budżet obywatelski

Modernizacja infrastruktury, place zabaw, remonty świetlic wiejskich, wyposażenie dla OSP i klubów sportowych – to tylko niektóre wnioski mieszkańców zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie.

Wielkość budżetu obywatelskiego to 1,1 mln zł, z czego 30 tys. zł przeznaczono się na obsługę i promocję. W przeciwieństwie do poprzednich lat, nie ma już podziału na projekty miejskie i wiejskie. W czerwcu radni przyjęli zmienione zasady głosowania.

Zauważyliśmy, że od pewnego czasu zainteresowanie głosowaniem zaczęło spadać – wyjaśnia Leszek Żurek, sekretarz gminy Świecie. – Zapewne wiązało się to z tym, że zdominowały tę inicjatywę najlepiej zorganizowane grupy mieszkańców.

Niektóre dobre projekty odpadały, co z kolei zrażało tych, którzy je składali i później na nie głosowali. Gmina postanowiła znaleźć sposób na odwrócenie tego trendu.

Zaczęliśmy się intensywnie zastanawiać, co zrobić, aby znowu mieszkańcy aktywnie włączyli się w głosowanie. Bo przecież taka jest idea budżetu obywatelskiego – podkreśla Leszek Żurek.

Z pomocą przyszli dr hab. Piotr Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Piotr Faliszewski z Akademii Górniczo-Hutniczej, główni autorzy metody równych udziałów.

Ich metoda, w porównaniu do standardowej metody większościowej, ma następujące zalety:

  • gwarantuje, że każda grupa wyborców głosujących na podobne projekty będzie miała wpływ na rozdysponowanie co najmniej proporcjonalnej części budżetu,
  • prowadzi do zwiększenia sumarycznej liczby głosów oddanych na zwycięskie projekty,
  • prowadzi do zwiększenia liczby wyborców, którzy popierają co najmniej jeden ze zwycięskich projektów,
  • prowadzi do wyboru bardziej zróżnicowanych projektów.

Do 31 lipca mieszkańcy gminy mogli składać projekty do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Do Urzędu Miejskiego w Świeciu wpłynęły 32 wnioski.

Powołany przez burmistrza zespół weryfikujący analizuje obecnie, czy projekty zawierają kompletną dokumentację i sprawdza, czy właściwie oszacowano koszty przedsięwzięć –mówi Leszek Żurek.

Autor odrzuconego projektu może złożyć odwołanie, które zostanie rozpatrzone przez burmistrza. Do 30 sierpnia zostanie opublikowana lista projektów dopuszczonych do głosowania. Odbędzie się ono w drugiej połowie września lub na przełomie września i października.

Jak przebiega głosowanie?

Głosowanie będzie trwało co najmniej 5 dni. Mieszkańcy gminy Świecie mogą głosować na wybrane przez siebie projekty:

  • w formie elektronicznej na formularzu do głosowania umieszczonym na stronie internetowej www.swiecie.eu w zakładce „Budżet Obywatelski”;
  • w formie pisemnej, poprzez wypełnienie formularza do głosowania w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Głosowanie odbywa się poprzez poparcie minimum trzech projektów. Jeśli ktoś zagłosuje na mniej, system „podpowie” mu, że nie zagłosował na minimalną liczbę projektów i poprosi o uzupełnienie. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości po podliczeniu głosów i ocenie ich ważności.

Fot. Sebastian Glaziński

Autor: red. admin