Przesuwa na górę strony

Budżet obywatelski na nowych zasadach. Rada Miejska w Świeciu przyjęła zmienione zasady głosowania.

Obrady Rady Miejskiej w Świeciu

Od tego roku głosujący na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego będą musieli poprzeć minimum trzy inicjatywy. Nowatorski sposób przeliczania głosów, opracowany przez naukowców z Krakowa i Warszawy, ma zapewnić bardziej satysfakcjonujący rozdział pieniędzy.

Wysokość środków  przeznaczonych na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego pozostaje niezmienna. Nadal będzie to 1.100.000 zł. Z tego 30.000 zł zostanie przeznaczone się na obsługę i promocję Budżetu Obywatelskiego, który od tego roku znacząco zmienia się. Głównie za sprawą nowych zasad głosowania.

Zauważyliśmy, że od pewnego czasu zainteresowanie głosowaniem w ramach Budżetu Obywatelskiego zaczęło spadać – tłumaczy Leszek Żurek, sekretarz Gminy Świecie. – Zapewne wiązało się to z tym, że dobrze zorganizowane grupy zdominowały tę inicjatywę. Niektóre dobre projekty odpadały, co z kolei zrażało tych, którzy je składali i później na nie głosowali. Postanowiliśmy znaleźć sposób na odwrócenie tego trendu. Zaczęliśmy się intensywnie zastanawiać, co zrobić, aby znowu mieszkańcy aktywnie włączyli się w głosowanie? Bo taka jest idea Budżetu Obywatelskiego. Z pomocą przyszli dr hab. Piotr Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego i Prof. dr hab. Piotr Faliszewski z Akademii Górniczo-Hutniczej, główni autorzy metody równych udziałów.

Ich metoda równych udziałów, która w porównaniu do standardowej metody większościowej ma następujące zalety:

  • gwarantuje, że każda grupa wyborców głosujących na podobne projekty będzie miała wpływ na rozdysponowanie co najmniej proporcjonalnej części budżetu,
  • prowadzi do zwiększenia sumarycznej liczby głosów oddanych na zwycięskie projekty,
  • prowadzi do zwiększenia liczby wyborców, którzy popierają co najmniej jeden ze zwycięskich projektów,
  • prowadzi do wyboru bardziej zróżnicowanych projektów.

W miniony czwartek Rada Miejska w Świeciu przyjęła nowe zasady głosowania. Zanim zaczną one funkcjonować, zostanie przeprowadzona kampania informacyjna, która pozwoli lepiej zrozumieć algorytm, na podstawie którego zostaną wyłonione projekty, które potem trafią do realizacji.  

dr hab. Piotr Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego i Prof. dr hab. Piotr Faliszewski z Akademii Górniczo-Hutniczej na mównicy w sali obrad Rady Miejskiej

Autor: red. admin