Przesuwa na górę strony

Burmistrz Świecia przedstawił swoich zastępców i zakres obowiązków

Burmistrz Świecia i jego zastępcy

Nowymi zastępcami burmistrza Świecia zostali Marta Karolczak i Sławomir Siemaszko. Jak wygląda podział ich kompetencji?

W obecnej kadencji, w związku z powołaniem dwóch zastępców, uległ zmianie zakres moich obowiązków, jednak cały czas odpowiadam imiennie za wszystko – mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Burmistrzowi bezpośrednio podlegają: Wydział Organizacyjny, Wydział Finansowy, Straż Miejska, Referat Mieszkaniowy, Zarządzanie Kryzysowe, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek Oświaty i Wychowania.

Zapraszam mieszkańców do kontaktu – zachęca Krzysztof Kułakowski.

Obowiązkami podzielili się także zastępcy burmistrza.

Sławomirowi Siemaszce podlega nadzór na wydziałami budownictwa i inwestycyjnym, a także nad opieką społeczną.

Marcie Karolczak podlegają sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zieleni, terenami rekreacyjnymi, gospodarki komunalnej, wspierania rozwoju gminy i współpracy zagranicznej. Do obowiązków Marty Karolczak należy także koordynacja zadań związanych z Urzędem Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnej Przychodni.

Autor: red. admin