Przesuwa na górę strony

Burmistrz Świecia z wotum zaufania i absolutorium

Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej większość radnych uznała, że burmistrz Świecia dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Ubiegły rok był rekordowy pod wieloma względami – podkreślał Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia podczas czwartkowej sesji przedstawiając raport o stanie gminy. – Mogę z satysfakcją stwierdzić, że podołaliśmy licznym nowym wyzwaniom, co było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Raport o stanie gminy Świecie za 2022 r. i sprawozdanie z wykonania budżetu za ten sam rok były jednymi z ważniejszych punktów w porządku czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Świeciu.

Ubiegły rok był dla gminy Świecie rekordowy pod względem dochodów, które w porównaniu z 2021 r. były wyższe o 50 mln zł. Duża była też skala nowych wyzwań. Dwa największe wiązały się z zimą. Najpierw była wyłata 10 mln zł w postaci dodatków węglowych, a później dystrybucja węgla.

Żeby sprawnie opracować wszystkie wnioski o dodatek węglowy, a te spływały w tysiącach, pracownicy nierzadko musieli zajmować się nimi również po godzinach pracy i w soboty – podkreślał burmistrz. – Było to konieczne, bo wiedzieliśmy, że mieszkańcy czekają na te pieniądze. Każdy dzień miał dla nich znaczenie.

Krzysztof Kułakowski sporo mówił też o budownictwie. Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przystępuje do stawiania kolejnego bloku przy ul. Bolesława Chrobrego naprzeciwko budynku z mieszkaniami chronionymi dla seniorów.

Z kolei Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa poczyniła już istotne kroki w kierunku budowy trzech bloków na terenie dawnej jednostki wojskowej.

Ubiegły rok przyniósł poważne inwestycje drogowe. Dwie największe to, realizowana wspólnie z powiatem, budowa trzech rond w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz ostatni fragment ul. Armii Krajowej.

Do najkosztowniejszych, realizowanych obecnie inwestycji, należą odbudowa zamku i budynek gastronomiczno – administracyjny w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno.

Autor: red. admin