Przesuwa na górę strony

Burmistrz Świecia zwołuje Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Kosowo

napis: Zebranie wiejskie

Burmistrz Świecia zwołuje Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Kosowo w dniu 23.02.2024 r. o godz. 17.00.
Następny termin Zebrania Wiejskiego w dniu 23.02.2024 r. o godz. 17.15.

Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Kosowie.

Na zebraniu dokonany zostanie wybór Sołtysa.

Porządek zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Stwierdzenie wakatu na Sołtysa Sołectwa Kosowo.
  4. Wybór komisji wyborczej.
  5. Przeprowadzenie wyboru Sołtysa.
  6. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w zebraniu, ponieważ Zebranie Wiejskie może dokonać skutecznego wyboru Sołtysa pod warunkiem uczestniczenia w nim przez cały czas trwania obrad co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Proszę o zabranie dokumentu tożsamości.

Burmistrz Świecia
/-/ Krzysztof Kułakowski

Autor: red. admin