Przesuwa na górę strony

Burmistrz wręczył nagrody artystyczne

Nagrodzone osoby

Burmistrz Świecia przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

Coroczne nagrody przyznawane są przede wszystkim za osiągnięcia artystyczne i kulturalne w poprzednim roku.

Burmistrz może przyznawać je mieszkańcom gminy Świecie z własnej inicjatywy oraz na wniosek instytucji kultury, szkół, organizacji i grup twórczych oraz Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Świeciu.

Pokazujemy w ten sposób, że dostrzegamy i doceniamy osiągnięcia tych osób, ich talent i ciężką pracę. To ambasadorzy naszej gminy, którzy promują ją w kraju i za granicą – podkreśla Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Między 8 artystów i twórców rozdysponowano 3,6 tys. zł. Wysokość poszczególnych nagród wynosiła od 1000 do 200 zł. Burmistrz wręczył je w poniedziałek w świeckim Centrum Kultury.

Poniżej lista nagrodzonych i zdjęcia z uroczystości.

Autor: red. admin