Przesuwa na górę strony

Cykl spotkań dotyczących opracowania Strategii Terytorialnej

Szanowni Mieszkańcy!

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań dotyczących opracowania Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie oraz listy projektów komplementarnych i rezerwowych zgodnie z poniższym harmonogramem:

NAZWA GMINYDATA SPOTKANIAGODZINAMIEJSCE
ŚWIEKATOWO19.06.2023 (poniedziałek)9.00Urząd Gminy Świekatowo,
ul. Dworcowa 3, 86-182 Świekatowo
NOWE20.06.2023 (wtorek)14.00Urząd Gminy Nowe ul. Św. Rocha 5,
sala posiedzeń Rady Miejskiej- I piętro sala nr 30
BUKOWIEC21.06.2023 ( środa)9.00Urząd Gminy Bukowiec,
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
DRZYCIM21.06.2023 (środa)11.00Przystań Kajakowa w Gródku nad Zalewem Gródeckim, ul. Wędkarska 5
JEŻEWO22.06.2023 (czwartek)8.00Urząd Gminy w Jeżewie, I piętro, sala nr 13
OSIE22.06.2023 (czwartek)10.00Gminny Ośrodek Kultury w Osiu,
ul. Rynek 2, 86-150 Osie
WARLUBIE22.06.2023 (czwartek)13.00Urząd Gminy Warlubie ul. Dworcowa 15,
sala nr 21.
LNIANO23.06.2023 (piątek)13.00Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7
(sala narad 1 piętro)

Celem spotkania jest zaprezentowanie założeń  „Strategii Terytorialnej Obszaru  Prowadzenia Polityki Terytorialnej”, przedstawienie kierunków interwencji,  listy projektów komplementarnych i rezerwowych.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich instytucji i podmiotów działających na terenie gmin zrzeszonych w ramach OPPT Świecie, które mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej (m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, sołtysi, koła gospodyń wiejskich, inicjatorzy lokalni, instytucje pomocy i integracji społecznej, placówki oświatowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe).

Szczegółowych informacji udziela Pani Monika Budzowska tel. 52 33 32 328

Autor: red. Bartosz Adamczyk