Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 02 października 2023 - Aktualności Przenosi do archiwum kategorii Aktualności

Obowiązkowa deratyzacja na terenie Gminy Świecie

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Świeciu informuje, iż zgodnie z § 22 uchwały nr 223/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 1853) ustala deratyzację na terenie gminy Świecie. Deratyzacja obejmie teren Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, kanalizację sanitarną, de

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Świeciu informuje, iż zgodnie z § 30 uchwały nr 208/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2021 r. poz. 178) ustala deratyzację na terenie Gminy Świecie. Deratyzacja obejmie teren Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, kanalizację sanitarną, deszczową i ogólnospławną, sieci ciepłownicze, korytarze piwniczne w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Świecie, wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej oraz magazyny do przechowywania żywności.

Termin deratyzacji: 16 października – 30 października 2023 r. W załączeniu Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Świecie.

Autor: red. admin