Przesuwa na górę strony

Deratyzacja w gminie Świecie

Szczur - akcja deratyzacji

Od 11 do 25 października w gminie Świecie będzie trwała deratyzacja.

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Świeciu informuje, iż zgodnie z § 30 uchwały nr 208/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2021 r. poz. 178) ustala deratyzację na terenie Gminy Świecie.

Deratyzacja obejmie teren Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, kanalizację sanitarną, deszczową i ogólnospławną, sieci ciepłownicze, korytarze piwniczne w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Świecie, wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej oraz magazyny do przechowywania żywności.

Termin deratyzacji: 11 – 25 października 2021 r.

W załączniku Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Świecie.

Autor: red. admin