Przesuwa na górę strony

300+ dla ucznia

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci w ramach, którego osoby uprawnione będą mogły otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.

Jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny rodziny otrzymają bez względu na dochód.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci rozpoczynające od września obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) i na dzieci rozpoczynające naukę w szkole wyższej, mimo spełnienia kryterium wieku.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka – w Urzędzie Miejskim w Świeciu, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wnioski można składać już od 1 lipca, tylko drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny Empatia
oraz przez bankowość elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (papierową).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wzór wniosku o świadczenie dobry start na stronie gov.pl

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do dnia 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku .

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.