Przesuwa na górę strony

Karta Dużej Rodziny

Informacje podstawowe:

Karta Dużej Rodziny to realna pomoc dla rodzin, które mogą korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich zniżek i ulg w Państwa instytucjach i przedsiębiorstwach. Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom, przynajmniej z trójką dzieci, dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia (przykładowo mogą to być zniżki na dokonywane zakupy w placówkach handlowych i usługowych, zniżki w przedszkolach niepublicznych, w niepublicznych placówkach medycznych, kulturalnych i obiektach sportowych, rabaty na naukę w szkołach języków obcych, zniżki przy korzystaniu z oferty lokali gastronomicznych, hoteli, pensjonatów, aptek, zniżki przy korzystaniu z usług sektora turystycznego).

Lista zniżek ustawowych przysługujących osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje:

 1. wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka
 2. dzieciom:
  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Mieszkańcy gminy Świecie wnioski o Kartę Dużej Rodziny mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Hallera 11, pok. nr 22, tel. 525 000 012

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest niezależnie od dochodu w rodzinie i jest wydawana bezpłatnie, z wyjątkiem wniosku o wydanie duplikatu Karty – wtedy należy uiścić opłatę w wysokości 9,56 zł.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom będzie się systematycznie powiększać.

Wyszukaj partnerów Karty Dużej Rodziny

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Tutaj honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Szczegółowych informacji mieszkańcy gminy Świecie mogą uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Hallera 11, pok. nr 22, tel. 525 000 012

Zostań Partnerem w Programie Karty Dużej Rodziny

Zapraszamy wszystkie zainteresowane lokalne podmioty gospodarcze, niezależnie od sektora i wielkości lub organizacje pozarządowe do współpracy w Programie Karty Dużej Rodziny.

Udział w programie to szereg korzyści dla firm i instytucji. Partnerzy Programu, oprócz prestiżu, zyskują grupę lojalnych klientów. Karta Dużej Rodziny to także ważny element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Jak można dołączyć do programu?

 1. Należy złożyć deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny.
 2. Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy,
 3. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w przypadku firm/instytucji działających na terenie całego kraju będących spółkami Skarbu Państwa bądź podmiotami o znaczeniu strategicznym) lub Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus” (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie lub na terenie całego kraju) podpisze z twoją firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Skontaktuj się z negocjatorem

Działasz lokalnie – negocjatorem ds. partnerów lokalnych w województwie kujawsko-pomorskim jest Pani Grażyna Wyżlic-Czerwińska tel. 732 988 478, e-mail: grazyna.czerwinska@3plus.pl

Działasz na terenie całego kraju – negocjatorem ds. partnerów strategicznych jest Pani Agnieszka Domańska, tel. 732 988 452, e-mail: agnieszka.domanska@3plus.pl.