Przesuwa na górę strony

Wypłaty Świadczeń

Wypłaty zasiłków rodzinnych, opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego.

MARZEC 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 20.03.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G15.03.2024 r.
H,I,J,K18.03.2024 r.
L,Ł,M,N19.03.2024 r.
O,P,R,S20.03.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż21.03.2024 r.

KWIECIEŃ 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 17.04.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G15.04.2024 r.
H,I,J,K16.04.2024 r.
L,Ł,M,N17.04.2024 r.
O,P,R,S18.04.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż19.04.2024 r.

MAJ 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 15.05.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G15.05.2024 r.
H,I,J,K16.05.2024 r.
L,Ł,M,N17.05.2024 r.
O,P,R,S20.05.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż21.05.2024 r.

CZERWIEC 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 19.06.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G17.06.2024 r.
H,I,J,K18.06.2024 r.
L,Ł,M,N19.06.2024 r.
O,P,R,S20.06.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż21.06.2024 r.

LIPIEC 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 17.07.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G15.07.2024 r.
H,I,J,K16.07.2024 r.
L,Ł,M,N17.07.2024 r.
O,P,R,S18.07.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż19.07.2024 r.

SIERPIEŃ 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 21.08.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G16.08.2024 r.
H,I,J,K19.08.2024 r.
L,Ł,M,N20.08.2024 r.
O,P,R,S21.08.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż22.08.2024 r.

WRZESIEŃ 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 18.09.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G16.09.2024 r.
H,I,J,K17.09.2024 r.
L,Ł,M,N18.09.2024 r.
O,P,R,S19.09.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż20.09.2024 r.