Przesuwa na górę strony

Wypłaty Świadczeń

Wypłaty zasiłków rodzinnych, opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego.

STYCZEŃ 2023 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 18.01.2023 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G16.01.2023 r.
H,I,J,K17.01.2023 r.
L,Ł,M,N18.01.2023 r.
O,P,R,S19.01.2023 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż20.01.2023 r.

LUTY 2023 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 15.02.2023 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G15.02.2023 r.
H,I,J,K16.02.2023 r.
L,Ł,M,N17.02.2023 r.
O,P,R,S20.02.2023 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż21.02.2023 r.