Przesuwa na górę strony

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych aktywnych na terenach wiejskich

Do 30 listopada 2022 r. trwa nabór wniosków w konkursie z działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w ramach RPO WKP ogłoszony przez Zarząd Województw Kujawsko-Pomorskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania realizujące LSR finansowaną lub współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji i podpowiedzi znajdziesz tutaj – link do naboru

Autor: red. admin