Przesuwa na górę strony

DORĘCZANIA DECYZJI PODATKOWYCH

widok na budynek Urzędu Miejskiego w Świeciu

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU DORĘCZA DECYZJE PODATKOWE

Uprzejmie informujemy, że po raz kolejny Wydział Finansowy – Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Świeciu organizuje doręczanie decyzji wymiarowych przez osoby upoważnione.

Akcja potrwa od 1 lutego do 28 lutego 2024r. włącznie.

Doręczanie przez osoby wyznaczone może odbywać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, a także po godzinach pracy oraz w soboty w godzinach pomiędzy 8.00 a 19.00.

Doręczyciele nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych. Każda z osób uprawnionych do roznoszenia decyzji posiada upoważnienie podpisane przez Burmistrza Świecia. Jeżeli osoby roznoszące decyzje po raz trzeci nie zastaną mieszkańca w domu, wówczas korespondencja jest wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzenie doręczenia.

Burmistrz Świecia

Autor: red. admin