Przesuwa na górę strony

Dotacja na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków i lokali mieszkalnych

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Zasady udzielania dotacji na termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych określa Dział VII uchwały nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wysokość dotacji:

  • budynki jednorodzinne: 500,00 zł za 1kW zainstalowanej mocy, nie więcej niż 4.500,00 zł,
  • budynki wielorodzinne:

              – o 3 lokalach mieszkalnych: 5.000,00 zł,
              – powyżej 3 lokali mieszkalnych: 5.000,00 zł i 500,00 zł do każdego następnego lokalu mieszkalnego tego budynku.


Dokumenty do pobrania:

  1. wniosek o udzielenie dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków i lokali mieszkalnych – pobierz
  2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji zadania – pobierz
  3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług – pobierz
  4. wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie na budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków i lokali mieszkalnych – pobierz

Osobą obsługującą procedurę dotacji jest Pani Anita Lepper tel.:  52 33 32 339