Przesuwa na górę strony

Dotacja na termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Zasady udzielania dotacji na termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych określa Dział III uchwały nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wysokość dotacji: 30,00 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku/lokalu, lecz nie więcej niż 20% kosztów zadania związanych z termomodernizacją.
Dotacja nie będzie udzielana dla nowobudowanych budynków i lokali mieszkalnych.

Dokumenty do pobrania:

  1. wniosek o udzielenie dotacji na termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych – pobierz
  2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji zadania – pobierz
  3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług – pobierz
  4. wniosek o o rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie na termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych – pobierz

Osobą obsługującą procedurę dotacji jest Pani Anita Lepper tel.:  52 33 32 339