Przesuwa na górę strony

Dotacja na zadania zmniejszające emisję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego realizowane w budynkach i lokalach mieszkalnych

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Zasady udzielania dotacji na zadania zmniejszające emisję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego określa Dział II uchwały nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Wysokość dotacji:

1. Przyłącze gazowe – max. 1.800,00 zł
2. Przyłącze elektroenergetyczne o zwiększonej mocy – max. 1.800,00 zł
3. Przyłącze do sieci centralnego ogrzewania – max. 2.700,00 zł
4. Zbiornik na olej opałowy – max. 1.800,00 zł
5. Zbiornik na gaz bezprzewodowy – max. 1.800,00 zł
6. Kolektor słoneczny wraz z instalacją wewnętrzną – max. 2.700,00 zł
7. Pompy ciepła wraz z instalacją wewnętrzną do c.o. lub pompy ciepła wraz z instalacją wewnętrzną do c.o. i ciepłej wody użytkowej – max. 4.500,00 zł
8. Pompy ciepła wraz z instalacją wewnętrzną do ciepłej wody użytkowej – max. 2.520,00 zł
9. Kotłownia na gaz, olej opałowy, prąd elektryczny oraz  drewno, trociny, słomę, pelet o wilgotności roboczej poniżej 20% – max. 3.600,00 zł
10. Wymiana kotła i paleniska na paliwo stałe na urządzenia wyszczególnione w pkt. 7 i 9 – max. 5.400,00 zł

Dotacja nie obejmuje dofinansowania:

1. zadań związanych z budową nowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
2. zakupu przenośnych urządzeń grzewczych;
3. na pokrycie kosztów eksploatacji źródła ciepła.

Dokumenty do pobrania:

  1. wniosek o udzielenie dotacji na zadania zmniejszające emisję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego realizowane w budynkach i lokalach mieszkalnych – pobierz
  2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji zadania – pobierz
  3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług – pobierz
  4. wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie na zadania zmniejszające emisję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego realizowane w budynkach i lokalach mieszkalnych – pobierz

Osobą obsługującą procedurę dotacji jest Pani Anita Lepper tel.:  52 33 32 339