Przesuwa na górę strony

Działaj Lokalnie – konkursu dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej “Inkubator Przedsiębiorczości” ogłasza konkurs Działaj Lokalnie skierowany do organizacji pozarządowych, np. fundacji, stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złożyła organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne.

Nabór wniosków trwa do 15 maja 2023 r.

Plakat dotyczący spotkań informacyjno- szkoleniowych organizowanych przez Inkubator Przedsiębiorczość w Świeciu

Autor: red. admin