Przesuwa na górę strony

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji

dłonie złożone w kształt serca

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r.
w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają
poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na
temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.
W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia
przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia
potrzebują. Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdują się na stronie
www.EODD2022.eu.

plakat promujący Europejski Dzień Donacji i Transplantacji

Autor: red. admin