Przesuwa na górę strony

Gdzie powinny pojawić się progi zwalniające? Gmina czeka na propozycje mieszkańców!

Lid lid lid 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Od poniedziałku, 16 marca zajęcia zostają całkowicie zawieszone. W czwartek i piątek szkoły zapewnią opiekę, ale nie będzie w nich lekcji. Jak podaje ministerstwo zdrowia te działania mają charakter zapobiegający i profilaktyczny.

Dzięki nim ograniczone zostaną duże skupiska ludzi. A im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.

autor: Jan Kowalski
Źródło: www.jankowalski.pl

Od poniedziałku, 16 marca zajęcia zostają całkowicie zawieszone. W czwartek i piątek szkoły zapewnią opiekę, ale nie będzie w nich lekcji. Jak podaje ministerstwo zdrowia te działania mają charakter zapobiegający i profilaktyczny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju wirusa COVID-19 (tzw. koronawirusa), w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia a w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie, a w szczególności do przedstawicieli Sołectw, dysponujących wiedzą o lokalnym środowisku.

CAN – numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

Numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

Apel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich w związku z koronawirusem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju wirusa COVID-19 (tzw. koronawirusa), w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia a w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie, a w szczególności do przedstawicieli Sołectw, dysponujących wiedzą o lokalnym środowisku, o przekazywanie bieżących informacji do tut. Ośrodka, o sytuacjach trudnych i zagrażających życiu, w szczególności do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków pomocy w postaci interwencji kryzysowej.

Kto wymaga szczególnej opieki?

Wymagane jest zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia, a w szczególności osobom:

 • starszym
 • niepełnosprawnym
 • samotnym
 • obcokrajowcom
  • starszym
  • costam
  • asdas

Gdzie można szukać wsparcia?

Do wsparcia i przekazywania bieżących informacji na temat koronawirusa i metod postępowania w przypadku
zakażenia zobowiązane są ośrodki:

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 2. Ośrodek Oświaty Publicznej w Strzelcach Krajeńskich

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 do 19.00 od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania pod numer telefonu : 95 763 24 05 lub 95 763 21 08. Bieżące zmiany publikowane są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-uczniow-i-studentow

Zajęcia zdalne i nauka w domu

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość. Nowe prawo obowiązuje od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. To bardzo ważne, aby uczniowie zdobywali nową wiedzę nawet w tym trudnym czasie jakim jest pandemia koronawirusa. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Więcej na ten
temat przeczytasz tutaj.

Autor: red. Stachu