Przesuwa na górę strony

Gmina modernizuje ulicę Kościuszki

Prace na ulicy Kościuszki

Trwa remont ostatniego odcinka ul. Kościuszki w Świeciu. Spowodowało to zmianę w organizacji ruchu.

Część ul. Kościuszki gmina wyremontowała przy okazji budowy ronda koło amfiteatru. Potem zmodernizowano odcinek między ulicami Hallera i Laskowicką.

Teraz przyszła kolej na ostatni odcinek między skrzyżowaniem z ulicą Chmielniki a ulicą Hallera – mówi Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu.

W związku z wymianą rur wodociągowych prowadzonych przez ZWiK ruch na tym odcinku odbywa się jednokierunkowo – od strony ul. Hallera.

Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni jezdni i budowę nowego chodnika. Oprócz tego zostaną zmodernizowane obydwa skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicami Hallera i Chmielniki.

Koszt inwestycji wynosi 840 tys. zł.

Autor: red. admin