Przesuwa na górę strony

Gmina Świecie jest zainteresowana nabyciem lasów i użytków leśnych

gęsty las liściasty

Warunkiem jest, aby znajdowały się one na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa, które należy do Lasów Państwowych. Gmina jest zainteresowana nie tylko gęsto zadrzewionymi lasami, ale też użytkami leśnymi, a więc na przykład łąkami położonymi w lesie czy przylegającymi do niego.

Nie muszą to być sąsiadujące ze sobą działki, mogą być położone nawet w odległości kilku czy kilkunastu kilometrów od siebie. Nie muszą to być również grunty tylko z gminy Świecie. Lokalizacja nie gra roli, o ile grunt znajduje się w granicach nadleśnictwa.

Właściciele lasów i użytków leśnych zainteresowani ich sprzedażą mogą kontaktować się z Wydziałem Budownictwa, Architektury, Geodezji  i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Świeciu, tel. 52 33 32 340 lub 33 32 339.

Autor: red. admin