Przesuwa na górę strony

Gmina Świecie podpisała umowę na dofinansowanie budowy placu zabaw.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

27.01.2023 r. Burmistrz Świecia i Skarbnik Gminy Świecie uczestniczyli w uroczystym wręczeniu umowy o przyznanie pomocy na realizację inwestycji pn. Budowa placu zabaw w Sulnówku.

Gmina Świecie otrzymała 103 541,00 zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji powstanie plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną, wyposażony w między innymi huśtawki, bujaki, zjazd linowy, ławki. Nowy plac zabaw stanie się miejscem zabaw i rekreacji dzieci i mieszkańców Gminy oraz miejscem wytchnienia wśród zieleni w otoczeniu drzew i krzewów.

Operacja wpłynie pozytywnie na zwiększenie ruchu turystycznego oraz na integrację dzieci i wzmocni więzi w lokalnej społeczności.

Celem operacji jest podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/ rekreacyjnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję poprzez budowę placu zabaw w Sulnówku w gminie Świecie.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP