Przesuwa na górę strony

Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne Gminy Świecie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gen. Józefa Hallera 11
86-100 Świecie
tel. 52 519 05 40-51
faks:  52 33 15 990
e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl
www.opsswiecie.pl


Ośrodek Oświaty i Wychowania

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
(drugie piętro Urzędu Miejskiego)
tel. 52 331 15 25
faks: 52  333 03 30
BIP: www.bip230.lo.pl
www.ooiw.swiecie.net


Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

ul. Wojska Polskiego 139
86-100 Świecie
tel. 52 562 73 70
tel. 52 562 73 71
e-mail: sekretariat@oksir.com.pl
www.oksir.com.pl


Ośrodek Integracji i Rehabilitacji

ul. Św. Wincentego 3
86 – 100 Świecie
tel./faks: 52 320 06 91
e-mail: kierownik@oiir-swiecie.eu 
www.oiir-swiecie.eu


Miejsko-Gminna Przychodnia

ul. Wojska Polskiego 80
86-100 Świecie
Rejestracja ogólna – tel. 52 33 24 445- 6
tel. 52 33 11 051
tel. 52 33 11 434
faks: 52 331 11 65
e-mai: przychodnia.mgp-swiecie@wp.pl
www.mgp-swiecie.pl


Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Sienkiewicza 4
86-100 Świecie
Administracja – tel. 52 333 48 10
Wypożyczalnia dla dorosłych – tel. 52 333 48 13
Wypożyczalnia dla dzieci – tel. 52 333 48 14
Faks: 52 333 48 15
e-mail: kontakt@bibliotekaswiecie.pl
www.bibliotekaswiecie.pl


Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Gniazdo”

ul. Hallera 11, pok. 18
86-100 Świecie
tel. 52 519 09 18
e-mail: subkowska@swiecie.eu

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

ul. Wojska Polskiego 139
86-100 Świecie
tel. 52 562 73 70
tel. 52 562 73 71
e-mail: sekretariat@oksir.com.pl
www.oksir.com.pl


Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Sienkiewicza 4
86-100 Świecie
Administracja – tel. 52 333 48 10
Wypożyczalnia dla dorosłych – tel. 52 333 48 13
Wypożyczalnia dla dzieci – tel. 52 333 48 14
Faks: 52 333 48 15
e-mail: kontakt@bibliotekaswiecie.pl
www.bibliotekaswiecie.pl