Przesuwa na górę strony

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz powyżej 60 lat

Napis: wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Cały tekst informacji wraz z załącznikami

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów (do 31 maja 2024 r.). Telefon: 52 333 23 15.

Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wniosek należy złożyć najwcześniej w 44. dniu a najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów (od 26 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r.). Telefon: 52 380 08 11. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy Ewidencji Ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świeciu.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Informacja dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Świecie oraz w obwieszczeniu Burmistrza Świecia o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter.

Koordynator Wyborczy
Gminy Świecie
Leszek Żurek

Autor: red. admin