Przesuwa na górę strony

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz powyżej 60 lat

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Cały tekst informacji wraz z załącznikami

Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę Burmistrzowi Świecia najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów. (do 25 marca 2024 r.) telefon: 523332314.

Prawo do głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów. ( do 25 marca 2024 r.) Telefon: 523332314.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach burmistrza. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania. ( do 11 kwietnia 2024 r.)

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów. ( do 29 marca 2024 r.) Telefon: 523332315.

Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek należy złożyć najwcześniej w 44. dniu a najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów. (od 23 lutego 2024 do 4 kwietnia 2024 r.) Telefon: 523800811.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Świecie oraz w obwieszczeniu Burmistrza Świecia o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w dniu 30. dniu przed dniem wyborów. (od 8 marca 2024 r.)

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter.

Koordynator Wyborczy
Gminny Świecie
Leszek Żurek

Autor: red. admin