Przesuwa na górę strony

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu: “Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy”

W projekcie weźmie udział 120 osób (72 Kobiety i 48 Mężczyzn) zamieszkujących woj. kujawsko-pomorskie w tym:

 • Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
 • Pracujące w ramach umów cywilno-prawnych,
 • Ubogo pracujące – powyżej 29 r.ż. ( osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC)
 • Osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objęte wsparciem w programie (120 osób w tym 72 Kobiet i 48 Mężczyzn)
 • Osoby zamieszkujące miasta średnie w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Rypin, Grudziądz) objęte wsparciem w projekcie (36 osób w tym 22 Kobiet i 14 Mężczyzn)

Uczestnikom projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w zakresie:

 1. Doradztwo zawodowe z IPD,
 2. Płatne 3 miesięczne szkolenia, kursy,
 3. Pośrednictwo pracy.

W ramach projektu gwarantowane jest:

 1. Stypendium szkoleniowe,
 2. Zwrot kosztów dojazdu,
 3. Wyżywienie na zajęciach szkolnych,
 4. Badania lekarskie,
 5. Ubezpieczenie NNW,
 6. Stypendium szkoleniowe,
 7. Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

Więcej informacji na stronie

Autor: red. Bartosz Adamczyk