Przesuwa na górę strony

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu w sprawie wirusa grypy ptaków podtypu H5N1.

łabędź z rozpostartymi skrzydłami

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu informuje, że w dniu 24.12.2021r. na zaporze wodnej w miejscowości Kozłowo, gmina Świecie, powiat świecki, został stwierdzony pierwszy przypadek wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1. Dodatni wynik stwierdzono u łabędzia niemego.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego. Może stanowić również zagrożenie dla ludzi. Z dotychczasowych badań wynika, iż człowiek nie jest podatny na zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, jednak może ono wystąpić w przypadku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi ptakami oraz w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich warunków higienicznych. Głównym rezerwuarem tego rodzaju wirusa jest dzikie ptactwo wodne (kaczki, gęsi, łabędzie).

Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków i podejmuje wszelkie działania w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania.

W związku z pojawieniem się pierwszego przypadku wystąpienia ptasiej grypy ptaków podtypu H5N1 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu apeluje o ograniczenie przebywania na terenach bytowania dzikiego ptactwa, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych, a w przypadku znalezienia padłego ptaka, o niedotykanie zwłok i natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu pod numerem telefonu  52-33-11-424

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

 • Znaczna liczba nagłych padnięć
 • Gwałtowny spadek / utrata produkcji jaj
 • Miękkie skorupy jaj
 • Objawy nerwowe
 • Zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków
 • Silne łzawienie
 • Obrzęk zatok podoczodołowych
 • Kichanie
 • Duszność
 • Biegunka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu poleca hodowcom prowadzącym chów przyzagrodowy drobiu bezwzględne przestrzeganie nakazów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2017 r., poz. 722 t. j.), a w szczególności:

 • Karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie
 • Przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikiem ptactwem
 • Przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
 • Unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa
 • Zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych upadków drobiu
 • Ograniczenie ruchu, a zwłaszcza spacerów ze zwierzętami w okolicach zapory wodnej
  w miejscowości Kozłowo, gmina Świecie,
 • W celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa zaprzestanie dokarmiania dzikiego ptactwa wodnego na terenie powiatu świeckiego
 • Po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem
 • Wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu

Wszelkie aktualne informacje związane z grypą ptaków dostępne są na stronach internetowych:   Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii www.wiw.bydgoszcz.pl oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu https://piwswiecie.bip.gov.pl

Autor: red. admin