Przesuwa na górę strony

Komunikat w w sprawie domniemanych przyczyn śmierci dziko żyjącego ptactwa wodnego na Małym Blankuszu

widok na budynek Urzędu Miejskiego w Świeciu

Nawiązując  do Informacji Burmistrza Świecia z 12 sierpnia 2022 roku w sprawie domniemanych przyczyn śmierci dziko żyjącego ptactwa wodnego na Małym Blankuszu uprzejmie informuję, że:

Straż Miejska w Świeciu w okresie od 29.07.2022 roku do 11.08.2022 w wyniku podjętych interwencji zlokalizowano 5 martwych kaczek, 1 chorą kaczkę, 1 martwego gołębia i 1 chorego młodego łabędzia.

Chore zwierzęta zostały przekazane pod opiekę lekarzowi weterynarii jednak mimo podjętych prób ptactwa nie uratowano.

Padłe zwierzęta zostały przekazane przez Inspekcję Weterynaryjną w Świeciu do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy w celu wykonania badań określających przyczynę śmierci. U wszystkich badanych zwierząt wykluczono wystąpienie wysoce zaraźliwej ptasiej grypy u ptaków. Dodatkowo zlecono badania pod kątem parazytologicznym oraz drobnoustrojów w organizmie.

Badanie anatomopatologiczne zwłok gołębia wykazało między innymi  pojedyncze zamknięte złamanie dwóch środkowych żeber. Badanie parazytologiczne wykluczyło obecność form rozwojowych i dojrzałych pasożytów wewnętrznych.  Prawdopodobnie przyczyną śmierci młodego gołębia był uraz mechaniczny.

Zlecono także  przeprowadzenie sekcji zwłok 6 sztuk zwłok kaczek krzyżówek. Badanie potwierdziło , że ptaki w różnym czasie przed znalezieniem poniosły śmierć. Stwierdzono, że przyczyną śmierci dwóch ptaków był uraz mechaniczny. U trzech sztuk w związku z znaczącym rozkładem gnilnym nie można stwierdzić przyczyny śmierci. U jednego ptaka podejrzewa się, że przyczyną śmierci była infekcja pokarmowa .

Badanie sekcyjne zwłok łabędzia niemego wskazuje podejrzenia , że przyczyną śmierci ptaka była choroba bakteryjna układu pokarmowego, która doprowadziła do osłabienia zwierzęcia. Po przeprowadzonej sekcji pobrano próbki jelit do badań parazytologicznych oraz wątrobę do dalszych badań toksykologicznych na zlecenie Gminy. Dalsze badania wykluczyły obecność form rozwojowych i dojrzałych pasożytów wewnętrznych, a  analiza toksykologiczna wykluczyła obecność substancji toksycznych.  

Zlecono również badanie wody z  Małego Blankusza pod kątem fitoplanktonu. W biomasie  fitoplanktonu stwierdzono sinice.  Wykryte ilości są charakterystyczne dla zakwitu wody. Jednakże zakwity glonów w okresach letnich w małych zbiornikach nie są niczym nieoczekiwanym. Tak działo się również w latach ubiegłych , ale nie było to powodem wymierania dziko żyjącego ptactwa. Badania nie wskazują na zatrucie środowiska.  Po raz kolejny przypominamy, że Gmina realizuje wszystkie możliwe działania w zakresie rekultywacji zbiornika. Uwzględniając wytyczne specjalistów zajmujących się ochroną środowiska prowadzimy działania poprawy stanu wód Małego i Dużego Blankusza. Stan wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi, a podjęte inicjatywy doprowadziły do stopniowego polepszenia parametrów.

Ponadto apelujemy, żeby nie dokarmiać ptactwa w okresie, kiedy same mogą zdobyć pokarm. Dokarmianie dzikiego ptactwa jest zabronione zwłaszcza pieczywem, które szkodzi ptactwu oraz zanieczyszcza zbiornik zaburzając jednocześnie parametry wody. Warunkowo dopuszcza się dożywianie w okresie zimowym w porze, w której faktycznie niedobór żywności występuje i dotyczy pojedynczych osobników, które z różnych przyczyn nie mogły odlecieć do miejsc zimowania.

Paweł Knapik
Zastępca Burmistrza Świecia

Autor: red. admin