Przesuwa na górę strony

Referat Mieszkaniowy

ul. Ciepła 4 (parter budynku ZGM)
86-105 Świecie

KIEROWNIK

Anna Jasionek
tel. 52 332 42 86
e-mail: jasionek@swiecie.eu

INSPEKTORZY

tel. 52 332 42 80, 52 332 42 91
faks: 52 333 23 11

ZADANIA REFERATU

  1. Przyjmowanie i analiza wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.
  2. Sporządzanie i aktualizacja list mieszkaniowych.
  3. Przydzielanie lokali z mieszkaniowego zasobu gminy osobom znajdującym się na listach mieszkaniowych.
  4. Wyznaczanie osób, z którymi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. podpisze umowy najmu.
  5. Nadzór nad zarządzaniem lokalami z mieszkaniowego zasobu gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Świeciu.
  6. Prowadzenie całości spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.