Przesuwa na górę strony

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

KIEROWNIK

Marcin Kulewski
(pokój nr 10, parter)
tel.: 52 333 23 42
e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@swiecie.eu

Załatw sprawę:

  1. Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego.
  2. Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy.
  3. Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe.
  4. Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.