Przesuwa na górę strony

Wydział Finansowy

SKARBNIK GMINY

Marzenna Rzymek
(pokój nr 4, parter)
tel. 52 333 23 35
tel. 52 333 23 70
e-mail: skarbnik@swiecie.eu

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY

Joanna Budniewska-Dynia
(pokój nr 2, parter)
tel. 52 333 23 64
e-mail: budniewska@swiecie.eu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Chojnacka
(pokoje nr 14-15, parter)
tel. 52 333 23 44
e-mail: chojnacka@swiecie.eu

KIEROWNIK REFERATU PODATKÓW I OPŁAT

Monika Libecka
(pokój nr 11, parter)
tel. 52 333 23 50
e-mail: libecka@swiecie.eu

INSPEKTORZY – WYDZIAŁ FINANSOWY

Referat podatków i opłat
(pokoje nr 3,4,11, parter)
tel. 52 333 23 33
tel. 52 333 23 34
tel. 52 333 23 49
e-mail: finansowy@swiecie.eu

Księgowość

(pokoje nr 14-15, parter)
tel. 52 333 23 45
tel. 52 333 23 46

Kasa

(pokój nr 1, hol urzędu)
tel. 52 333 23 32