Przesuwa na górę strony

Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego i Królowej Bony wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Marianki IV w Świeciu

Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego i Królowej Bony wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Marianki IV w Świeciu

W dniu 01 października 2019 r.  zawarto umowę nr 57G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych między Gminą Świecie reprezentowaną przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące prace:

  • roboty przygotowawcze
  • roboty ziemne
  • podbudowy
  • nawierzchnie
  • roboty wykończeniowe
  • oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  • elementy ulic
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • oświetlenie.

Rozpoczęcie realizacji zadania: 23.07.2019 r.

Termin oddania zadania do użytkowania: 21.07.2020 r.

Koszt całkowity inwestycji: 3 822 084,60 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3 822 084,60 zł

Wartość dofinansowania: 1 911 042,00 zł