Przesuwa na górę strony

Drogowa Inicjatywa Samorządowa

To wspólne przedsięwzięcie samorządu województwa oraz  gmin i powiatów. Razem  finansowane są takie działania jak budowy chodników, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszojezdni, oraz barier ochronnych. 60 procent kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza samorząd regionu. W imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego program realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Do programu zgłosiło się 9 samorządów: Golub–Dobrzyń, Lubicz, Więcbork, Brodnica, Tuchola, Warlubie, Fabianki, Chełmża oraz Świecie.
Najbardziej ambitny projekt realizuje gmina Świecie. Przy drodze wojewódzkiej nr 239 w Sulnowie powstanie półtorakilometrowy ciąg pieszo-rowerowy wraz z zatoką autobusową.

NAZWA INWESTYCJI:
„Drogowa Inicjatywa Samorządowa”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
– Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa,

OKRES REALIZACJI INWESTYCJI:
– rozpoczęcie projektu: 3.09.2012 r.
– zakończenie projektu: 31.10.2012 r.

NAZWA ZADANIA:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 od km 31+597 do km 33+022 dł. 1425m poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę zatoki autobusowej w miejscowości Sulnowo w km 31+699 wraz z chodnikiem w km 31+597 do km 31+721 dł. 124m.”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:
– wartość zadania: 1.214.565,25 zł
– wkład własny gminy: 728.739,15 zł
– udział Województwa Kujawsko – Pomorskiego: 485.826,10 zł

CEL PROJEKTU:
– zmniejszenie ilości wypadków drogowych
– poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności pieszych
– poprawa warunków do działalności inwestycyjnej
– zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego województwa