Przesuwa na górę strony

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Świeciu

W dniu 27.06.2024 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia Krzysztofa Kułakowskiego podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki Umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Świeciu w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 1 000 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 2 508 911,00 zł.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego kompleksu sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu.

Zakres rzeczowy zadania:

– wymiana sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku do gry w piłkę nożną, wymiana podbudowy boiska, odwodnienia,

– wymiana oświetlenia,

– instalacja monitoringu,

– modernizacja kanalizacji,

– budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Realizację zadania zaplanowano w latach 2024-2025.