Przesuwa na górę strony

Przebudowa drogi gminnej – ul. 10 Lutego w Świeciu

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 8 grudnia2021 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę nr 160G/1/2021/RFRD na realizację ww. zadania.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty ziemne
  • Podbudowy
  • Nawierzchnie
  • Oznakowanie dróg i urządzenie bezpieczeństwa ruchu
  • Elementy ulic i dróg
  • Roboty kanalizacyjne
  • Tablica informacyjna

Celem projektu jest budowa drogi gminnej o długości 0,215 km na terenie Gminy Świecie.

Rozpoczęcie realizacji zadania: 19.08.2021 r.

Całkowita wartość zadania: 1 521 349,14 zł

Wartość dofinansowania: 639 355,00 zł