Przesuwa na górę strony
niedziela, 01 stycznia 2023

Zmiany w komunikacji miejskiej od 01.01.2023 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji miejskiej w gminie Świecie.

Oznaczenie linii zostało zastąpione numeracją od  1 do 3 (zamiast od 1-9), uwzględniając wnioski wynikające z opracowania dokumentu: „Optymalizacja układu sieci komunikacji miejskiej (…)”, dotyczące m.in. praktyką oznaczania kursów o tym samym przystanku początkowym i końcowym jednym numerem linii.

W związku z tym, obecnie funkcjonować będzie:

Linia nr 1: Szpital – Kozłowo – Terespol Pomorski – Mondi – Gruczno

Linia nr 2: Szpital – Stary Szpital – ul. Armii Krajowej (Przychodnia) – Miasteczko – Park Wodny

Linia nr 3: Świecie Orlen (McDonald’s) – Szpital – ul. Łokietka (Żłobek) – ul. Piłsudskiego – Dworzec –Mondi.

Linia nr 1 obejmuje dotychczasowe linie nr 1, 2, 3 i 4.
Linia nr 2 obejmuje obecne linie nr 8 i 9.
W liniach nr 1 i 2 zostały uwzględnione drobne korekty dotychczasowych linii.
Linia nr 3 obejmuje linie 5, 6, 7, linię cmentarz oraz dodatkowe kursy przez ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łokietka (Żłobek) oraz do kompleksu: McDonald’s, KFC, Orlen i Shell.

Ceny biletów pozostają bez zmian.

Trasy linii zostaną przedstawione w formie graficznej w najbliższym czasie, natomiast rozkłady jazdy znajdą się w lokalnej prasie oraz zostaną wyłożone w miejscach publicznych na terenie Gminy Świecie.

Broszura

Broszura – rozkłady jazdy.pdf

Linia nr 1 – Szpital – Kozłowo – Terespol Pomorski – Mondi – Gruczno

Rozkład jazdy linii nr 1 Szpital – Gruczno (dni robocze).pdf

Rozkład jazdy linii nr 1 Gruczno – Szpital (dni robocze).pdf

Rozkład jazdy linii nr 1 Szpital – Gruczno (weekend).pdf

Rozkład jazdy linii nr 1 Gruczno – Szpital (weekend).pdf

Rozkład jazdy linii nr 1 Gruczno – Szpital (Święta).pdf

Rozkład jazdy linii nr 1 Szpital – Gruczno (Święta).pdf

Linia nr 2 – Szpital – Stary Szpital – ul. Armii Krajowej (Przychodnia) – Miasteczko – Park Wodny

Rozkład jazdy linii nr 2 Szpital – Miasteczko (dni robocze).pdf

Rozkład jazdy linii nr 2 Miasteczko – Szpital (dni robocze).pdf

Rozkłąd jazdy linii nr 2 Szpital – Park Wodny (sobota).pdf

Rozkład jazdy linii nr 2 Park Wodny – Szpital (sobota).pdf

Linia nr 3 – Świecie Orlen (McDonald’s) – Szpital – ul. Łokietka (Żłobek) – ul. Piłsudskiego – Dworzec – Mondi

Rozkłąd jazdy linii nr 3 Świecie Orlen – Mondi (dni robocze).pdf

Rozkład jazdy linii nr 3 Mondi – Świecie Orlen (dni robocze).pdf