Przesuwa na górę strony

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła? Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny dzieciom? Mikrodotacje są dla Ciebie!


Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od 2014 roku. W ramach „Inicjuj z FIO 3.0” w 2021 roku przewidywany jest jeden konkurs.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje:

  1. do wysokości 10 000 zł na rozwój organizacji dla:
    • młode organizacje pozarządowe – działające nie dłużej niż 60 miesięcy
  2. do wysokości 5 ty zł na działanie ze sfer pożytku publicznego dla:
    • grupy nieformalne – składające się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
    • grupy samopomocowe – sąsiedzkie, osiedlowe itp.


Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.


Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej!

Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków planowany jest na lipiec.
Dokumentacja konkursowa dostępną będzie na stronie internetowej

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla powiatu świeckiego odbędzie się dnia 01.07.2021 r. (czwartek), Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego, ul Chmielniki 2B, sala konferencyjna na parterze, godz. 12:30.

Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem trgp@trgp.org.pl lub pod numerem telefonu 726-088-405.

W treści zgłoszenia proszę podać: imię i nazwisko, numer telefonu, datę i miejsce spotkania oraz nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.

Autor: red. admin