Przesuwa na górę strony

Opieka dla seniorów z Zespole Mieszkań Chronionych

budynek Zespołu Mieszkań Chronionych w Świeciu

Dnia 23 marca 2023 roku oficjalnie rozpoczął swoją działalność Zespół Mieszkań Chronionych przy ul. Królowej Bony 2 w Świeciu. Mieszkania chronione wspierane są przeznaczone dla osób powyżej 65 roku życia (mieszkańców Gminy Świecie), które z uwagi na ograniczoną samodzielność potrzebują wsparcia w codziennym życiu ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

W Zespole Mieszkań Chronionych znajduje się 14 mieszkań jedno, dwu i pięcioosobowych, w pełni wyposażonych, pozbawionych barier architektonicznych. Zapewniona jest pomoc opiekunów medycznych – nawet przez całą dobę, terapia zajęciowa oraz wsparcie pracownika socjalnego. Opłata za mieszkanie jest uzależniona jest od wysokości dochodu. Aktualnie są jeszcze wolne miejsca.

Od 1 sierpnia br. w budynku Zespołu Mieszkań Chronionych funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy, który zapewnia opiekę Seniorom w godz. 7-15 od poniedziałku do piątku. Nie trzeba być mieszkańcem Zespołu Mieszkań Chronionych, aby uczestniczyć w zajęciach.

Poszukujemy uczestników! Dzienny Dom Pomocy zapewnia posiłek, zajęcia dostosowane do możliwości uczestnika: gimnastyka, terapia zajęciowa, gry świetlicowe, muzykoterapia, hortiterapia, wspólne wyjścia do kina, wycieczki, imprezy integracyjne. Opłata jest również uzależniona od wysokości dochodu seniora. Wszelkich informacji udziela Kierownik Zespołu Mieszkań Chronionych, mgr Joanna Stolarska-Kurowska tel: 502-953-714 oraz opiekunowie medyczni tel. 502-953-723.

Autor: red. admin