Przesuwa na górę strony

Piętnaście lat Eko-Wisły

Eko-Wisła obecnie

Samodzielne decydowanie o cenach odpadów komunalnych, dzięki czemu ich ceny są w Świeciu niższe niż w innych gminach, ochrona środowiska i kilkadziesiąt miejsc pracy - to podstawowe atuty powstania MKUOK w Sulnówku.

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła w Sulnówku powstało w 2008 r. w celu realizacji zadań gminy Świecie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W 2023 r. spółka obchodziła 15-lecie. Wcześniej, w 1993 r. powstało tu składowisko.

Tak wyglądał zakład w 1993 r.

Uroczyste otwarcie MKUOK w 2015 r.

Przełomowym momentem w rozwoju Eko-Wisły było otwarcie w 2015 r. Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Budowa pochłonęła 37 mln zł, z czego ponad 14 mln pochodziło z funduszy unijnych.

Mieszkańcy płacą mniej

Właścicielem jest gmina Świecie, ale zakład obsługuje także inne gminy powiatu świeckiego.

Inwestycja była kosztowna, ale potrzebna – zaznacza Tadeusz Pogoda, ówczesny burmistrz Świecia, a obecnie radny województwa. – Przede wszystkim realizowaliśmy ją z myślą o mieszkańcach naszej gminy, bo pozostałe samorządy nie były zainteresowane, aby partycypować w kosztach. Wydatek się opłacił, bo dzięki temu mieszkańcy gminy Świecie płacą za odpady mniej niż mieszkańcy innych gmin w naszym regionie – argumentuje Tadeusz Pogoda.

Hala segregacji odpadów

Dyspozytornia w hali odpadów

Co by się stało, gdyby MKUOK nie powstał?

Dotychczas działający zakład umarłby „śmiercią naturalną”, bo odpady trafiłyby do innych zakładów, spełniających odpowiednie wymogi – wyjaśnia Tadeusz Werkowski, prezes spółki Eko-Wisła, która zarządza MKUOK.

Gmina ma również wpływ na poziom cen przyjmowanych odpadów i nie jest zależna od innych zakładów, które mogłyby dyktować stawki.

A to również ma wpływ na wysokość opłat, jakie płacą za odpady mieszkańcy gminy Świecie – zwraca uwagę prezes Werkowski.

Kolejna inwestycja

Główne elementy MKUOK to instalacja do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów surowcowych z selektywnej zbiórki, instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów, instalacja przetwarzania odpadów budowlanych, instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych, kompostownia odpadów zielonych, punkt przyjmowania i czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W skład zakładu wchodzą również trzy kwatery składowania o łącznej powierzchni ok. 9,2 ha.  

Kabina sortownicza

Prasowanie butelek PET

Eko-Wisła stoi u progu kolejnej dużej inwestycji, która rozpocznie się w 2024 r. To budowa czwartej kwatery składowania.

Pozwoli to zabezpieczyć potrzeby zakładu na kolejnych kilkanaście lat, a mieszkańcom zapewni niższe niż gdzie indziej opłaty za gospodarowanie odpadami – podkreśla Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Hala stabilizacji tlenowej

Spółka prowadzi też działania edukacyjne

Autor: red. admin