Przesuwa na górę strony

Ponad 1,4 miliona złotych na budowę ulicy Długiej

Podpisanie umowy

Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim umowę na dofinansowanie budowy ul. Długiej w Sulnowie (od stycznia 2022 r. w Świeciu, po poszerzeniu granic miasta).

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 442 785 zł.

To kolejne dofinansowanie z funduszy zewnętrznych uzyskane przez nas na inwestycje. Dzięki temu w kasie samorządu zostanie więcej pieniędzy, które będziemy mogli przeznaczyć na inne cele związane z rozwojem gminy – komentuje Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Trwa już modernizacja pierwszego odcinka ul. Długiej, dzięki środkom zarezerwowanym w budżecie gminy.

Dofinansowanie umożliwi realizację również drugiej fazy inwestycji, która przewiduje budowę ul. Długiej między ul. Magnoliową a drogą wojewódzką nr 239 i ul. Laskowicką.

Autor: red. admin