Przesuwa na górę strony

Ponad 600 nowych drzew na osiedlu Marianki

Teren, na którym wyrośnie las

Gmina Świecie planuje zalesić obszar o powierzchni około 1 ha. Drzewa zostaną posadzone w sąsiedztwie Dużego Blankusza na osiedlu Marianki.

Ta inwestycja, związana z miejską zielenią, z pewnością spotka się z aprobatą wszystkich mieszkańców. Zwłaszcza tych mieszkających w najmłodszej części osiedla Marianki.

Tym razem naszym celem jest stworzenie parku leśnego wśród zabudowy miejskiej – wyjaśnia Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. – Wytypowaliśmy już działkę gminną w najbliższym otoczeniu Dużego Blankusza.

Do tej pory teren nie był zagospodarowany. Gmina planuje zalesić około 1 ha gruntu wykorzystując 125 drzew iglastych oraz około 500 drzew liściastych.

Pojawią się takie gatunki jak lipy, dęby, buki, klony, jesiony, brzozy, modrzewie. W zakresie prac ujęto trzyletnią gwarancję na prace pielęgnacyjne nowych nasadzeń wraz z utrzymaniem terenu zielonego.

Zależy nam na takich zielonych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie do tej pory brakowało drzew – podkreśla burmistrz. – Wiem, że mieszkańcy oczekują tego typu inwestycji. Im więcej drzew, tym więcej tlenu i lepsze powietrze w mieście.

Wykonawcą projektu jest firma PPHU Eco-Zieleń mająca duże doświadczenie w zalesieniu terenów oraz zagospodarowaniu przydrożnych pasów autostrad na terenie całego kraju.

Autor: red. admin