Przesuwa na górę strony

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na budynek Urzędu Miejskiego w Świeciu

  16 maja  2024 r. (czwartek) godz. 12.00

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Ślubowanie Radnych.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  6. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) powołania Komisji Rewizyjnej,
   b) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
   c) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
   d) wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
   e) powołania Komisji Prawa Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich,
   f) wyboru przewodniczącego Komisji Prawa Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich,
   g) powołania Komisji Polityki Gospodarczej i Finansowej,
   h) wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Finansowej,
   i) powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
   j) wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
   k) powołania Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej,
   l) wyboru przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej,
   m) powołania Komisji Oświaty i Kultury,
   n) wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury,
   o) powołania Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji,
   p) wyboru przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji,
   q) powołania Komisji Rolnictwa,
   r) wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa.
  8. Zakończenie.

  Autor: red. admin