Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

2 marca 2023 r. (czwartek) godz. 12:00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Podziękowania dla p. Czesław Wejnera Prezesa Koła Pszczelarzy w Świeciu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 7. Informacja Burmistrza „Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone przez kluby
  i organizacje sportowe w 2022 roku”.
 8. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023-2028,
  • b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023,
  • c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej
   o charakterze socjalnym,
  • d) wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.
 10. Zakończenie.

Autor: red. admin