Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

2 grudnia 2021 r. (czwartek) godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady za miniony rok działalności
 6. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Świecia,
  b) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych
  c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie,
  d) wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
  e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu inwestycyjnego na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  f) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świecie w latach 2022 – 2026,
  g) o zmianie Uchwały Nr 231/21 Rady miejskiej w Świeciu w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie,
  h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 18/2, 18/4, 18/5, 19/2, 19/7 i 19/9 położonych w Sulnówku i działki Nr 1/2 położonej w Sulnowie,
  i) o zmianie Uchwały Nr 145/16 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Sulnowa, Uchwały Nr 188/20 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Sulnowa, Uchwała Nr 104/11 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Świecia, Gruczna, Sulnowa, Morska i Kozłowa, Uchwały Nr 109/15 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie miasta Świecia i Sulnówka, Uchwały Nr 146/20 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie miasta Świecia, wsi Sulnówko i wsi Sulnowo,
  j) zmiany “Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu na lata 2020 – 2025” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 182/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2020 r.
 8. Zakończenie.

Autor: red. admin