Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
 6. Stan bezpieczeństwa w Gminie Świecie z uwzględnieniem bezpieczeństwa w szkołach podstawowych.
 7. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu,
  • b) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 20 -30  kwietnia 2022 roku,
  • c) skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu,
  • d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu,
  • e) ustalenia miejsc targowych na terenie Gminy Świecie oraz zatwierdzenia regulaminu korzystania z placów targowych,
  • f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego.
 9. Zakończenie.

Autor: red. admin